Styregruppemøde e-Patient | 19. september 2017

Dato:19. september 2017

Mødedeltagere: Ulrik Hardt Schønnemann, Else-Marie Lønvig, Marie-Louise Krogh

Afbud: Tessa Lind Gjødesen

Møde: Styregruppemøde e-Patient

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

 • Projektets status v. Marie-Louise
 • Næste og sidste projektperiode v. Marie-Louise
 • Økonomi og udbetalinger v. Marie-Louise
 • Kommercialisering v. Marie-Louise
 • Afslutningsarrangement – alle

Projektets status, økonomi og udbetalinger:

 • 3 måneder tilbage af projektet, herefter afrapportering og økonomi
 • projektperiodes regnskab: vi afventer godkendelse
 • projektsperiodes regnskab er næsten klar, Marie-Louise mangler at udfylde selve afrapporteringsdelen, indsendes så snart 2. periode er godkendt
 • Vi har opstartet 6 koncepter og deraf er 1 afsluttet og 2 næsten færdige. Alle 6 koncepter forventes færdige 31/12-2017
 • Alt i alt ser det meget positivt ud og det ser ud til at vi kommer til at bruge lidt mindre end budgetteret totalt set i projektet

Næste og sidste projektperiode og kommercialisering:

 • Der skal afsluttes alle koncepter og laves en statusbeskrivelse på hver
 • Der kan laves timesedler og arbejdes i projektet til og med 31.12.2017
 • Vi har afholdt de planlagte aktiviteter i kommercialiseringssporet når springboard event nr. 2 gennemføres den 20. september
 • Deltagelse i e-Sundhedsobservatoriet i oktober er en del af kommercialiseringssporet

Afslutningsarrangement:

Vi drøfter muligheder og ønsker og noterer os, det vi gerne vil arbejde videre med(se billede).

Vi arbejder videre med dette og sender invitation ud til alle, når aftaler ligger fast.

MVH Marie-Louise Krogh/Projektleder