Status på PROM i App

Under koncept 2 har der siden april 2016 kørt et pilotprojekt, hvor brugen af en app som medie til patienten er blevet afprøvet. Herigennem er de konkrete mål for konceptet blevet opfyldt, i det at det har været muligt at lette arbejdsgangen, øge informationsniveauet til patienten såvel som deltagelsen i eget behandlingsforløb.

Igennem projektet har der har været fire afdelinger fra Odense Universitetshospital involveret, hvor det har været muligt at teste konceptet på patienter, såvel som hvordan det skal indgå i den kliniske praksis. De involverede afdelinger har igennem projektet, alle fået udviklet en konkret fungerende prototype, i form af et app baseret spørgeskema, hvori afdelingerne har fået den nødvendige undervisning.

De involverede afdelinger i projektet er: Afdelingen for Fælles Akutmodtagelse (FAM), Onkologisk Afdeling R, Kæbekirurgisk Afdeling K og Urinvejskirurgisk Afdeling L.

 

Konceptet lukkes den 10. januar 2017.

Afdelingen for Fælles Akutmodtagelse (FAM)

Der arbejdes på at få spørgeskemaet færdigt og beslutte den arbejdsgang afdelingen ønsker at benytte med skemaet/PROM. Skemaet skal i første omgang bruges til at samle data ind for Ulykkes og Analyse gruppen på OUH, hvilket også ændrer også sekretærernes arbejdsgang i forhold til dokumentation i denne forbindelse.

Der er ved konceptet slut to kontaktpersoner i afdelingen, som arbejder videre med opsætning og arbejdsgange omkring brugen efterfølgende.

Onkologisk Afdeling R

Her er spørgeskemaet er klar og arbejdsgangen beskrevet. Skemaet skal bruges i et forskningsprojekt omkring prostatakræft og livskvalitet, hvortil der er udviklet mulighed for at systemet randomiserer hvilke patienter, der skal have intervention og hvilke der er kontrolgruppe ved brug af blokrandomisering.

Kæbekirurgisk Afdeling K

Spørgeskemaet til brug for patienter der har gennemgået en kæbeoperation, er rettet til og klar til brug.

Ved konceptets slut mangler afdelingen at afklare arbejdsgange og ressourcer til opstart med brugen af skemaet til patienter.

Urinvejskirurgisk Afdeling L

Spørgeskema er rettet til og klar til brug fremadrettet. Afdelingen har testet prototypen på en lille gruppe patienter, hvor der efterfølgende blev lavet enkelte rettelser. Afdelingen er tilfreds med løsningen og planlægger at arbejde videre med den i drift.

Ved konceptets slut er afdelingen fortsat ved at teste og skal arbejde med formidlingen omkring løsningen.. Patienterne har ikke oplevet besværligheder med løsningen og det deltagende personale er tilfredse med løsningen. Afdelingen har derfor identificeret flere områder, hvor den tekniske løsning forventes anvendt.