Interaktiv animation med afd. O3

Under koncept 4 (Visuel Patientforberedelse) udvikler vi en pilot i samarbejde mellem virksomhederne Visual Care og Quarky Point og afd. O3 på OUH. Piloten handler om at udvikle animation og interaktiv animation til information og forberedelse af patienter forud for knæ- og hofteoperationer på OUH’s afdeling O3.

I dag får patienterne informationsmateriale i pjeceform, og afdelingen afholder informationsmøder forud for operationen. Animationsvideoerne skal supplere eksisterende kanaler for information.

Indholdet i animationsvideoerne forventes at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvad skal jeg gøre hjemme?
  • Hvad skal jeg forberede mig med?
  • Hvad kræver det af mig?
  • Forberedelse til indlæggelse.

Planen er lige nu den, at animationsvideoerne skal udsendes som en del af den digitale indkaldelse og således kunne benyttes af patienterne i hjemmet.

Piloten gennemføres med høj grad af brugerinddragelse, og indholdet kan derfor ændre karakter undervejs.

visuel patientforberedelse