Om Projektet

e-Patient afholdt afslutnings event d. 12 december 2017, hvor projektet blev afsluttet efter det havde indfriet de fastsatte mål  for projektet.

e-Patient skal løse det stigende behov for digitale løsninger i sundhedssektoren og løfte den udfordring der findes på alle danske sygehuse, hvor forskning og undersøgelser viser, at mange patienter mangler overblik over deres eget behandlingsforløb. De oplever blandt andet problemer med at forstå hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvorfor det skal ske såvel som hvad de selv skal gøre. Når dette sker, har det direkte konsekvenser for både patientens tilfredshed og sikkerhed, såvel som sygehusenes ressourceforbrug.

Projektet e-Patient skal være med til at takle nogle af disse udfordringer, ved at udforske digitale løsningsmodeller, der giver patienten et bedre overblik over deres sygdomsforløb og inddrager dem mere igennem bedre informations- og kommunikationsmuligheder.

 

Digitale løsninger skal lede vejen

Digitale løsninger, som apps, skal bryde med den gamle tekstbaserede tankegang, og i stedet fokusere på noget patienten kan relatere til direkte, fx grafik, højtlæsning, video eller direkte kommunikation med sundhedspersonalet. Samtidig får man også mulighed for at time informationerne bedre med apps, så de kommer når patienten er klar, og de er altid lige ved hånden.

Til at løfte denne opgave er der blevet sammensat et partnerskab, hvor man har samlet en række vidtspændende kompetencer fra det offentlige og det private, hvilket skal føre til udviklingen af 6-8 skalerbare koncepter, igennem 25 udviklings- og testforløb over en 2-årig periode, hvilket du kan læse mere om her.

Projektet er blevet finansieret af EU’s Regionalfond, efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark, hvor der er bevilliget et tilskud på 4.565.420 kroner.  

Odense universitetshospital