Koncept 7 | Ind i Kroppen Animation

“Ind i Kroppen Animation” er det seneste koncept under projektet e-Patient, hvor selve kemo behandlingen ved et kræftforløb gøres mere overskuelig for patienten. For at opnå dette, skal brugen af informative animationsvideoer testes, hvor selve kemo behandlingen visualiseres. Igennem denne visualisering får patienten et indblik i, hvad behandlingen reelt set gør ved deres krop.

Samtidig får patienten en bedre forståelse for kroppens signaler i forbindelse med behandlingen. Hvilket også gør, at de kan agere hensigtsmæssigt i forhold til disse, og mestre egen situation bedst muligt.

Patienten får derved også større mulighed for at spørge uddybende ind til hvad der er relevant for dem og deltage mere aktivt i behandlingsforløbet, da de får en bedre forståelse for deres behandling.

 

Ved projektet samarbejdes der med Onkologisk Afdeling R, som behandler og plejer patienter med forskellige kræftsygdomme. Derudover udføres projektet i samarbejde med KKArt, der udfører det grafiske arbejde.

Pilotprojekter | Ind i Kroppen Animation