Kommercialiseringsdag d. 1 December 2017 for e-Patient

Mødedeltagere: Ann Højbjerg Clarke, Maibritt Rosgaard Evald, Helle Aarøe Nissen, Christian Tvede, Marie-Louise Krogh

Koncept: Kommercialisering

Beslutningsreferat:

SDU har lavet et skriv, hvor der opgøres hele kommercialiseringsprocessen set fra deres arbejde som partner. Denne mangler få rettelser og vil efterfølgende blive lagt ved projektet som referat.

Derudover er SDU ved at ligge sidste hånd på en artikel som også vil blive lagt ved projektet ved slut. Her er der kommet kommentarer der kræver rettelser inden udgivelse.

Vi gennemgår processen omkring kommercialisering i projektet og hvordan det er oplevet fra projektledelsesside og fra SDU som partners side.

  • Der er afholdt 24 møder med partnerne i projektet
  • De beskrevne aktiviteter i forhold til indhold i kommercialiseringsemner i form af workshops mm er afholdt samt yderligere kommercialiserings aktiviteter ønsket af partnerne er afholdt
  • Der publiceres en artikel på baggrund af projektet

Hermed er alle de mål, der er i projektet for kommercialisering indfriet.