Nyhedsbrev | Juni 2017

Overordnet set går det fint fremad i projektet. Vi når milepælene og de overordnede mål, der er sat for projektet inden projektets slut ved årets udgang.

De 6 koncepter, der er målet for projektet, er alle sat i gang eller afsluttet og dette på trods af lidt benspænd, da en af partnerne forlod projektet for ganske kort tid siden.

De 6 koncepter:

  • Infotainment: Løsningen skal tests på iPads i efteråret.
  • PROM i app: Koncept slut. Løsningen anvendes i RSD.
  • Visuel Patientforberedelse: Der arbejdes på den sidste afdeling i konceptet, 3 afdelinger færdige.
  • E-sundhedssamtalen: Konceptet klar, testes i efteråret i klinikken.
  • 3P(Patient præcise pjecer): Deltagende afdelinger valgt, under udarbejdelse.
  • Ind i kroppen: Afdeling valgt og under udarbejdelse.

Kommercialisering:

Kommercialiseringssporet har fundet en god form. Der har været afholdt
kommercialiseringsdage med de emner, der var foruddefineret. Herudover har SDU planlagt springboard events og datoerne er 16. august og 20. september. Derudover er I velkomne til at komme med ønsker til emner indenfor kommercialisering, der kan fint passes en dag eller to ind i november og december.

Forlængelse af projektet:

Projektet er blevet forlænget til 31/12-2017. Den officielle forlængelse er sendt ud til jer på mail. Selvom der ligger en forlængelse, skal vi allerede nu til at kigge på en dato og en form på sluteventet/mødet for projektet. Vi skal fejre projektet og samarbejdet og gode forslag må meget gerne sendes til styregruppen.

Evaluering og udbetaling:

Midtvejs evaluering ved COWI er udført og der arbejdes fortsat med opsamling på denne i forhold til lidt økonomi mm. Dette forventes afsluttet i august. Næste afrapportering er i gang og denne bliver der taget hul på nu, hvor der er blevet godkendt 1. udbetaling. Næste udbetaling vil kunne forventes i løbet af efteråret.

Lidt praktisk:

Timesedlerne i projektet skal fremadrettet udspecificeres således, at der kun står en opgave pr. linje på sedlen. Der er sendt mail ud omkring dette og timesedler fra juli-december skal følge disse regler.

 

Sommerferien står lige for døren, god sommer til alle.

 

Med Venlig Hilsen

Marie-Louise Krogh, projektleder

kommercialiseringsdag