Kære samarbejdspartner!

Vi håber at du er kommet godt ind i det nye år, det er vi i hvert fald og vi har haft travlt med at udvikle e-Patient og de tilhørende koncepter.

Først og fremmest vil vi gerne takke alle de deltagende partnere for en vellykket kommercialiseringsdag d. 2. februar. Dagen forløb godt, hvor Rikke Bastholm fra innovationsvirksomheden INNOBA, stod for programmet. Herigennem fik de deltagende partnere præsenteret og afprøvet konkrete værktøjer til at skabe tempo i udviklingsprojekter i samarbejde med hospitaler og effektivt sikre den kommercielle værdi.

Næste kommercialiseringsdag afholdes d. 4. april, så du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Koncepterne

Koncept 1 – ’Infotainment’ er blandt andet blevet gjort klar til test, hvor der er blevet udviklet en informativ underholdningsplatform til dialysepatienter, som nu er ved at blive testet til Apple’s enheder.

Derudover er koncept 2 – ’PROM i App’ blevet afsluttet d. 10. januar, da konceptet har været vellykket og har opnået de konkrete mål der blev sat. Det har således været muligt at lette arbejdsgangen, øge informationsniveauet til patienten, såvel som deltagelsen i eget behandlingsforløb. Samtidig har de fire involverede afdelinger taget godt imod konceptet og vil efterfølgende arbejde videre med konceptet.

For koncept 3 – ’Indendørs Find Vej’ er der kommet en aftale på plads med H.C. Andersens børnehospital, hvor der nu skal udvikles en app, der til at starte med kan vise vej fra børnehospitalet til røntgenafdelingen og på den måde gøre patientens gang på hospitalet nemmere.

Der er yderligere godt gang i koncept 4 – ’Visuel Patientforberedelse’, hvor der er netop blevet afsluttet én vellykket pilot d. 30. januar med afdeling O, hvor det har været muligt at give patienterne en bedre visuel forståelse og indsigt i deres forløb. Derudover afsluttes der snart yderligere to piloter, hvor der i samme omgang startes én ny pilot op, hvor konceptet vil blive testet yderligere.

Til slut er der i januar blevet afklaret og udarbejdet de nødvendige teknologier, der skal bruges til koncept 5 – ’E-sundhedssamtalen’, og der er derfor startet en pilottest, der skal køre indtil juni med afdeling I, hvor konceptet skal testes yderligere i klinisk praksis.

Du kan læse meget mere om de individuelle koncepter og følge med i deres løbende udvikling her.