Kommercialiseringsdag d. 5. Juni 2017 for e-Patient

Mødedeltagere: Jacob Glasdam, Ulrik H. Schønnemann, Christian Tvede, Palle Hansen, Camilla Haages, Else Marie Lønvig, Lene Sjøberg, Mathias Jensen, Karen Holmkvist, Helle Aarøe, Kristoffer Blom(Welfare tech), Lars Kjær Kuhlman(konsulent Kucon), Sanne Nørgaard(Konsulent Kucon), Line Basse Laursen(Medware), Pia Schou Nielsen (SDU), Susanne Hundebøll Nielsen (RSD), Ulrik Kastrup (SDU), Marie-Louise Krogh.

 

Koncept: Kommercialiseringsdag omkring udbud og tilbuds skrivning            

Referat:

Dagsprogram:

 • 09.00 – 09.15 Morgenmad og velkomst ved Christian Tvede, OUH
 • 09.15 – 10.30 Oplæg om offentlige udbud ved Susanne Hundebøll og Ulrik Kastrup.
 • Introduktion af de mest almindelige udbudsformer, dvs: offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling.
 • Godt at vide om markedsdialog i forbindelse med udbud og habilitet.
 • 10.30 – 11.30 Oplæg om tilbudsprocesen ved Lars Kjær Kuhlmann.
 • En teoretisk gennemgang af processen
 • 11.30 – 12.15 Frokost
 • 12.15 – 15.00 Workshop i tilbudsskrivning ved Lars Kjær Kuhlmann.
 • Hands-on workshop, hvor Lars viser hvordan et tilbud skal skrives.
 • 15.00 – 15.15 Fælles refleksioner og status på E-Patient. Tak for i dag. Marie Louise Krogh, OUH

 

Sidste nyt fra projektlederen:

 • Udbetalingen af lønmidler fra projektet burde være lige på trapperne, alt er indsendt og godkendt. Såfremt I ikke får penge inden for den næste uge, sig til og jeg rykker for det
 • Hvis der er emner, I ønsker taget op som kommercialisering, så sig til, der er midler til at lave mere. Dette vil kunne arrangeres til efter septembers springboard event. Kontakt Christian Tvede eller Marie-Louise Krogh
 • Der skal laves timesedler til koncepterne i projektet og en separat timeseddel til kommercialisering