spørgsmålstegn Hvad er e-Patient?


e-Patient er et EU-støttet udviklingsprojekt, startet for at skabe nye digitale kommunikationsværktøjer der kan imødekomme det store behov for patientinformation og -kommunikation i sundhedssektoren. Projektet har fokus på brugerinddragelse, hvor patienten inddrages i sit behandlingsforløb i en højere grad. Dette skal gøres igennem digitale løsninger, der bryder med den gamle tekstbaserede tankegang.

Projektet løber over en 2-årig periode, hvor der skal udvikles i alt 6-8 nye koncepter, igennem 25 udviklings- og testforløb.

hjerte Hvofor e-Patient?


Patientinformation og -kommunikation vedrører helt centrale emner som patientsikkerhed og -tilfredshed, samt patientens indsigt i eget behandlingsforløb. Samtidig påvirker det også patientens adfærd og efterlevelse af anbefalinger fra de sundheds professionelle, med hensyn til blandt andet medicinering og genoptræning.

De danske sygehuse står med et stort behov for nye løsninger til dette, da der er mangel på gode digitale kommunikationsværktøjer, som kan imødekomme behovet for digitale løsninger, som inddrager patienten mere.

folk Hvem står bag e-Patient?


e-Patient er resultatet af en partnerkreds, hvor man har samlet en række vidtspændende kompetencer fra både det offentlige og det private. Heriblandt vidensinstitutioner, brugerinstitutioner og virksomheder. Denne kombination sikrer et indholdsrigt udviklingsprojekt, som kan føre til innovative koncepter til digital patientforberedelse og patientkommunikation.

Partnerne involveret er: Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, MedWare, House of Code, Visual Care, Applikator, Sundhedsekspressen og Quarky Point.

Koncepter